A A A

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Kolejne zarządy przedstawiały na zebraniach wyborczych zamierzenia które realizowały z większym lub mniejszym powodzeniem.  Standardowe centralne  tematy jak pielgrzymka, spotkania świąteczne, msze, turnusy rehabilitacyjne zawsze znajdowały się w harmonogramie wsparcia. Jednak podstawą istnienia naszego Stowarzyszenia w świadomości społecznej, jest indywidualna aktywność jego członków, lojalność i identyfikowanie się z Organizacją a przez to z postanowieniami statutu.

W 2014 roku obecny zarząd zdeklarował, nie ingerowanie w indywidualne aktywności kół a jednocześnie podkreślił ze oczekuje na aktywność Członków i zobowiązał się do poparcia i nagłaśniania wszelkich akcji zewnętrznych i wewnętrznych STS  z nazwy inicjatora, organizatora, sponsora, lub nazwiska uczestnika będącego członkiem STS. Zarząd skoncentrował się na  propagowaniu i powiadamianiu o metodzie transplantacji o Patronie Stowarzyszenia i podnoszeniu wiedzy społeczeństwa poprzez udział w różnych ogólnokrajowych i zagranicznych  przedsięwzięciach. Jesteśmy przekonani że w zwiększeniu ilości przeszczepień serca w 2016 powyżej 100 mają maleńki udział również nasi członkowie.

Integracja w Stowarzyszeniu to inny temat, który powinien być rozwiązywany na forum Kół. Odpowiednia świadomość Prezesów, zachęcać Członków do wspólnego  uczestnictwa w imprezach sportowych kulturalnych i społecznych  organizowanych w różnych częściach Kraju przez cały rok. Obowiązkiem/przywilejem każdego członka wynikającym ze statutu winno być uczestnictwo raz do roku w walnym zjeździe i spotkaniu integracyjnym STS. Spotkania integracyjne zostały dostosowane wg wygodnej lokalizacji w centralnej Polsce.

 Występowanie oficjalnie jako STS a nie np. Koło xxxxxx STS to podstawowy obowiązek każdego z Członków.

Przypominamy że Zarząd Główny nie posiada członków, nie zbiera składek, nie występuje samodzielnie jako podmiot, przedstawia sprawozdania jako Stowarzyszenie Transplantacji Serca podając sumaryczne dane z Kół. Zarząd Główny realizuje zadania  jak wyżej. Oficjalnym miejscem publikującym informacje, dotyczące Stowarzyszenia pozostaje Internetowa strona główna STS i adres email, oraz krótkie newsy i komunikaty publikowane i udostępnione dla wszystkich członków i sympatyków poprzez Facebook STS. Wszystkie informacje, relacje, zdjęcia, komunikaty zostają umieszczane bez zwłoki. Założono dwie odrębne kategorie dla KÓŁ ZABRZE I WARSZAWA  które mogą być administrowane niezależnie od strony głównej.

Bardzo cieszymy się z aktywności istniejącego wiele lat forum „drugie serce” dostępnego dla wszystkich chętnych po przeszczepieniu serca i płuc,  natomiast z racji zarejestrowania strony STS w bazach NGO oraz MZ, KRS, kontakt oraz oficjalne wnioski, informacje dotyczące działania Stowarzyszenia są publikowane na stronach domowych po otrzymaniu od Członka, organizatora, sponsora lub osoby piszącej do STS.

Jesteśmy przekonani że problemy opisane w Liście zostaną rozwiązane w ramach działań w Kole. Jako prezes STS służę czasem i zapraszam do kontaktu.

Pozdrawiam serdecznie Jarosław Cyrynger