Skład Zarządu Koła Warszawa

Nazwa Stanowisko Telefon komórkowy
Hanna Jesionowska Prezes Koła Warszawa 501-788-739
Janina Broniarek Sekretarz 692-166-859
Barbara Jędrychowska Skarbnik 509-090-774

Składak

Pragniemy szczególnie podziękować
kol. Przemkowi Buszowi,
który zrealizował i udostepnił
profesionalnie przygotowany film.