A A A

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

>> Prosimy o zapoznanie się z bilansem i sprawozdaniem ZG STS za rok 2019 <<

Zarząd Główny Stowarzyszenia Transplantacji Serca udostępnia sprawozdanie oraz bilans za rok 2019 ( załącznik )
W sekcji sprawozdania zostało umieszczone także sprawozdanie i opinia Komisji Rewizyjnej (załącznik )

W dodatkowych załącznikach zmiany w Regulaminie Zarządu Głównego oraz Uchwały i Zarządzenia związane z zaistnieniem  zdarzeń o charakterze losowym, wystąpienia zagrożeń zdrowotnych dla członków STS lub spowodowanych zmianami prawa w Polsce. (załączniki -  regulamin1 , protokół 2 )

 • Zasady głosowania w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych zostały opracowane przez ZG STS oraz przedstawione członkom na stronach WWW i poprzez osobisty kontakt Prezesów Kół.
 • Zarządzeniem Zarządu Głównego została powołana Komisja Skrutacyjna w celu nadzoru nad głosowaniem.( załącznik )
 • Został uruchomiony także formularz głosowania nad Sprawozdaniem i Bilansem 2019. Głosowanie korespondencyjne  zostanie zakończone 22 czerwca

 

wyciąg z regulaminu: 

Kompetencje i działania Zarządu Głównego oraz członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca im prof. Zbigniewa Religi w przypadku zdarzeń o charakterze losowym, wystąpienia zagrożeń zdrowotnych dla członków STS lub spowodowanych zmianami prawa w Polsce.

W przypadku odwołania Walnych Zebrań  ale konieczności podjęcia decyzji Statutowej, związanej z zatwierdzeniem sprawozdania i bilansu rocznego wymaganej przez instytucje  kontrolne OPP, Zarząd Główny zarządza przeprowadzenie głosowania Członków w możliwy sposób:

 1. głosowanie poprzez SMS, przez formularz elektroniczny strony  www.sts-zg.pl  , e-mail lub listowne
  1. dla mających tel. (telefon z mozliwością odbierania SMS) przygotowanie dwóch SMS z:  1 wytłumaczeniem powodu głosowania i linkiem do bilansu,  2 głosowaniem; tak, nie, wstrzymuje się
  2. formularz głosowania na specjalnej stronie www
  3. dla posiadających mail: wysłanie bilansu e-mailem i głosowaniem, tak, nie,  wstrzymuje się
  4. dla osób bez ww. możliwości - listownie z kopertą i  znaczkiem zwrotnym
 2. głosowanie trwa tydzień w terminie wymaganym ustawowo
 3. głosowanie sprawdza Komisja Skrutacyjna powołana przez Zarząd Główny