Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Początki Stowarzyszenia Transplantacji Serca sięgają roku 1988, kiedy to żyjący z przeszczepionym sercem pacjenci byli świadkami licznych trudności, na jakie natrafiał w Polsce program transplantacyjny. W tym czasie stale wysuwano wątpliwości natury etycznej; brak było jasnych przepisów prawnych; często wyrażano pogląd, że operacje przeszczepów są zbyt drogie w stosunku do możliwości finansowych polskiego społeczeństwa. A tymczasem umierali chorzy, którym zabieg transplantacji mógł uratować życie. 

Pacjenci żyjący z przeszczepionym sercem postanowili stworzyć organizację wspierającą program transplantacyjny oraz popularyzującą w społeczeństwie transplantację serca jako skuteczną metodę leczenia w przypadkach, gdy inne metody zawiodły. Trzeba pamiętać, że była to wtedy stosunkowo nieliczna grupa osób stale spotykających się w czasie pobytów w szpitalu, w czasie badań czy rehabilitacji. 

Impulsem, którzy spowodował podjęcie starań o zawiązanie i rejestrację STS był list Piotra Macury, najdłużej (w roku 1988) żyjącego pacjenta po transplantacji - do innych osób żyjących z drugim sercem. W liście tym autor między innymi pisał: 

.. „Wiem o braku akceptacji dla metody transplantacji wśród lekarzy, niedostatkach informacji w tej mierze adresowanej do społeczeństwa, biurokratycznej machinie utrudniającej misję lekarzom a nas traktującą w sposób— oględnie nazywając– zdumiewający. /..../ wiem, że działając w grupie jesteśmy w stanie zrobić dla sprawy więcej, niż każdy z nas w pojedynkę. Zachęcam więc do czynnego poparcia naszego spotkania, do wzięcia w nim udziału, zachęcam do przemyślenia sposobów przyjścia z pomocą czekającym na ratunek”. 

List spotkał się z pełnym poparciem wszystkich pacjentów oraz z akceptacją docenta Zbigniewa Religi i wsparciem przedstawicieli Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie. W dniach 28-30.04.1989 powołano komitet założycielski, który przygotował statut i doprowadził do rejestracji stowarzyszenia przez sąd. Prace komitetu zostały uwieńczone powodzeniem w dniu 27.10.1989 roku, kiedy to Sąd Wojewódzki w Legnicy zarejestrował stowarzyszenie pod nazwą „Stowarzyszenie Transplantacji Serca” z siedzibą w Lubinie. Przez 14 lat Lubin był siedzibą Zarządu Głównego– co wiązało się z miejscem pracy i zamieszkania długoletniego prezesa - Edwarda Rippela. Do Warszawy przeniesiono siedzibę na przełomie lat 2003/2004 - po wyborze nowego składu ZG. 

Wraz ze wzrostem liczby członków zaistniała potrzeba powołania kół terenowych. I tak powstawały: 
- w roku 1992 koło w Krakowie, 
- w roku 1994 (czerwiec) koło w Warszawie 
- w roku 1994 (wrzesień) koło w Zabrzu, 
- w roku 1997 koło Północ (w Tczewie) 
- w roku ----- koło Kościan ( Nie posiadało członków po przeszczepie serca - zajmowało się propagowaniem przeszczepów serca jako metody leczenia. Odegrało dużą rolę w środowisku medycznym w byłego woj. Leszczyńskiego.) 

W roku 2005 - w czasie Walnego Zebrania Członków STS zlikwidowano koło Północ, ograniczając strukturę do trzech kół - współpracujących z ośrodkami transplantacyjnymi. 

Koło w Warszawie uzyskało od początku 2006 roku osobowość prawną. 

Stowarzyszenie Transplantacji Serca uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Numer KRS : 0000069411

Stowarzyszenie organizuje coroczne Zjazdy Ogólnopolskie ludzi po przeszczepie serca.

 • I Zjazd STS odbył się w Reptach Śląskich w dniu 25.11.1090 roku.
 • II Zjazd STS odbył się w Chróstniku koło Lubina w dniach 29.11-1.12.1990 roku,
 • III Zjazd STS odbył się w dniach 22-25 maja 1992 roku w Kozubniku koło Porąbki  (w Beskidzie Małym)
 • IV Zjazd odbył się w dniach 22-23 września 1993 roku w Krakowie.
 • V Zjazd odbył się w dniach 3-5 czerwca 1994 roku w Szczyrku.
 • VI Zjazd odbył się w dniach 27-29 listopada 1995 roku ponownie w Kozubniku.
 • VII Zjazd odbył się  w dniach 18-20 października 1996 roku w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim,
 • VIII Zjazd odbył się w dniach 17-19 października  1997 roku w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim
 • IX Zjazd odbył się w dniach 23-25 października 1998 roku w Krościenku nad Dunajcem
 • X Zjazd odbył się w dniach 11-13 września 1999 w Kołobrzegu-Podczelu
 • XI Zjazd odbył się w dniach 13-15 października 2000 roku w Wiśle
 • XII Zjazd odbył się w dniach 28-30 września 2001 roku ponownie w Krościenku nad Dunajcem
 • XIII Zjazd odbył się w dniach 13-15 września 2002 roku w Muszynie
 • XIV Zjazd odbył się w dniach 12-14 września 2003 roku w Bocheńcu koło Chęcin
 • XV Zjazd odbył się w dniach 1-3 października 2004 w Krościenku nad Dunajcem
 • XVI Zjazd odbył się w dniach 30 września do 2 października 2005 w Bocheńcu koło Chęcin
 • XVII Zjazd odbył się w dniach 13-15 października 2006 w Bartkowej nad Jeziorem Rożnowskim
 • XVIII Zjazd odbył się w dniach 5-7.10.2007 roku ponownie w Krościenku nad Dunajcem
 • XIX Zjazd odbył się 23-25 maja 2008 roku, w Żerkowie koło Jarocina
 • XX Zjazd odbył się w dniach 26 - 28.06.2009 roku ponownie w Krościenku nad Dunajcem
 • XXI Zjazd odbył się w dniach 3 – 5 czerwca 2011 roku w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim
 • XXII Zjazd odbył się w dniach 29.06 - 1.07.2012 roku w Rudkach
 • XXIII Zjazd odbył się w dniach 21-23 czerwca 2013 w Okunince nad jeziorem białym w Lubelskim
 • XXIV Zjazd odbył się w dniach 27-29 czerwca 2014 w  Brennej
 • XXV Zjazd odbył się 31 stycznia 2015 w Aninie