Imię i Nazwisko*
Addres:*
Deklaruję przystąpienie do koła:*

Prosimy pobrać formularz wypełnić wysłać przez internet
lub wydrukować i wysłać poczta na adres właściwego koła.

Składak

Pragniemy szczególnie podziękować
kol. Przemkowi Buszowi,
który zrealizował i udostepnił
profesionalnie przygotowany film.