A A A
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

>> Prosimy o zapoznanie się z bilansem i sprawozdaniem Koła Warszawa za rok 2020 << 
Koło Warszawa Stowarzyszenia Transplantacji Serca udostępnia bilans i sprawozdanie za rok 2020 ( załącznik ) oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (załacznik)
Według regulaminu ZG bilanse i sprawozdania Kół zostały udostępnione do sprawdzenia przedstawicielom ZG . Głosowanie nad bilansem i sprawozdaniem  OPP zostanie przeprowadzone tak jak w roku poprzednim. 

  • Zarządzeniem Zarządu Głównego została powołana Komisja Skrutacyjna w celu nadzoru nad głosowaniem. 
  • Głosowanie bezpośrednie /osobiste wśród obecnych członków odbędzie się 12 czerwca 2021
  • Głosowanie poprzez formularz głosowania nad Sprawozdaniem i Bilansem 2020. 
  • Głosowanie zostanie zakończone 28 czerwca
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 STS Koło Warszawa zaprasza do wzięcia udziału w Spotkaniu Opłatkowym ,które

 odbędzie się  17.XII.2019r o godz. 15:30 w Karczmie Warszawskiej "Sielanka"

  Anin ul.Krawiecka 1

 Odpłatność:

-członkowie Koła po przeszczepie       40,00zł

- pozostali członkowie                        70.00zł

- osoby nie będące  członkami Koła   110,00zł

  Zgłoszenia  do  12.XII.2019r         tel. 501 788 739 Hanna Jesionowska

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Jak co roku Zarząd Koła Zabrze STS organizuje Pielgrzymkę do Częstochowy. Msza Święta o godzinie 16:45.
Zarząd Koła Warszawa zaprasza Członków oraz osoby zainteresowane do wyjazdu, który został zorganizowany 26 września o godzinie 12:00. Powrót w godzinach wieczornych zapisy pod nr:

697-163-778odpłatność 50 zł

Zapisy do 15 września - Ania Julewicz 697-163-778

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Znalezione obrazy dla zapytania dzwirzyno rybitwaZnalezione obrazy dla zapytania dzwirzyno rybitwa
https://goo.gl/maps/vDZBwrZpgf42
UWAGA 

     Informacja dot .turnusu rehabilitacyjnego  ośrodek „Rybitwa”   Dźwirzyno

             Turnus rehabilitacyjny zorganizowano  w Ośrodku Wypoczynkowym 

    „ RYBITWA „  w terminie   23.08 – 06.09.2019  zaczyna się kolacją,   a kończy 

       śniadaniem w   dniu wyjazdu.

                   Pełny koszt pobytu wynosi  1500,00zł  od osoby  z  zabiegami.

      Zaliczka  za turnus  od  pokoju  2-osobo   200,00zł  od osoby

      od  pokoju 1-osobowego   300zł od osoby     płatna  do   31.03.2019r

                                                na  konto

      P.T.U.    Stanisław    Krechowicz  O.W.R. Rybitwa     78-131   Dźwirzyno 

                                         ul. Wyzwolenia 15

        Bank    PKO  BP   45  1020 2821 0000 1202  0075  4846

  podając w  tytule  termin turnusu , nazwisko  imię z dopiskiem  STS Koło-Warszawa

  pozostała  kwota płatna w Ośrodku w dniu przyjazdu , lub przelewem na w/w  konto

   nie później  niż do dnia   rozpoczęcia  turnusu.

   Wymagane dokumenty na turnus rehabilitacyjny:

    -  dowód wpłaty zaliczki,

  • informacja o stanie zdrowia celem przydzielenia zabiegów
  •  wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
  • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności.

                 Zapisy    tel 501-788-739    Hanna Jesionowska

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informacja do Członków Warszawskiego Koła STS

Komunikat nr 2/18                                        

W ślad za informacją podaną w Komunikacie Nr 1/18 podajemy szczegóły dotyczące Spotkania Integracyjnego:    Spotkanie odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym „DRESSO” k/Sulejowa w dniach 15-16-17czerwca 2018

 Warunki uczestnictwa w Spotkaniu:

  •  Osoby po transplantacji serca, członkowie Koła         -    140,00 zł  od osoby
  •  Pozostali członkowie Koła                                           -    180,00 zł  od osoby
  •  Osoby nie będące członkami Koła  pełna odpłatność  -    280,00 zł  od osoby

Autokar dla osób nie korzystających z własnych środków transportowych  zostanie podstawiony  w piątek  15.06.2018r  o godz. 13:00  przy Dworcu Wschodnim od strony podmiejskiej  ul. Lubelska

W niedzielę wycieczka do kopalni odkrywkowej węgla brunatnego - Bełchatów  oraz na Górę Kamieńsk. - opłata na miejscu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 czerwca  2018 r.  pod  nr telefonu
501-788-739    Hanna Jesionowska
697 -163- 778  Anna Julewicz

Wpłat należy dokonać na konto Koła-Warszawa w wyjątkowych przypadkach będzie można dokonać wpłaty na miejscu. nr konta PKO Bank Polski   54  1020  1097  0000  7002  0116  7287 z dopiskiem :  na cele statutowe Koła-Warszawa

Podczas Spotkania Integracyjnego odbędzie się Walne Zebranie Członków Koła -Warszawa 

Warszawa 04/05/2018

Do Członków Koła Warszawa Stowarzyszenia Transplantacji Serca 

Zarząd Koła Warszawa Stowarzyszenia Transplantacji Serca zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków 

Termin zebrania:sobota,16 czerwca 2016r. godz.10:00 w I terminie i  10:15 w II terminie.

Miejsce:Ośrodek Wczasowy DRESSO 97‐330 Sulejów - sala TV

Program zebrania:

1.  Powitanie uczestników i informacja dotycząca celu zebrania

2.  Powołanie Przewodniczącego zebrania, zastępcy i sekretarza

3.  Przyjęcie porządku obrad

4.  PowołanieKomisji Mandatowo - Skrutacyjnej

5.  Orzeczenie Komisji Mandatowej dot. prawomocności zebrania.

6.  Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok2017

7.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017

8.  Dyskusja

9.  Wolnewnioski

10.  Zakończenie obrad            

Prezes Koła Warszawa
Hanna Jesionowska