A A A
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

>> Prosimy o zapoznanie się z bilansem i sprawozdaniem Koła Warszawa za rok 2020 << 
Koło Warszawa Stowarzyszenia Transplantacji Serca udostępnia bilans i sprawozdanie za rok 2020 ( załącznik ) oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (załacznik)
Według regulaminu ZG bilanse i sprawozdania Kół zostały udostępnione do sprawdzenia przedstawicielom ZG . Głosowanie nad bilansem i sprawozdaniem  OPP zostanie przeprowadzone tak jak w roku poprzednim. 

  • Zarządzeniem Zarządu Głównego została powołana Komisja Skrutacyjna w celu nadzoru nad głosowaniem. 
  • Głosowanie bezpośrednie /osobiste wśród obecnych członków odbędzie się 12 czerwca 2021
  • Głosowanie poprzez formularz głosowania nad Sprawozdaniem i Bilansem 2020. 
  • Głosowanie zostanie zakończone 28 czerwca