A A A

Aktualności Zabrze

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

36428 370881356461597Jestem przy tobie , pamiętam , czuwam ….Jestem przy tobie , pamiętam , czuwam ….
Jak dorocznie we wrześniu spotkaliśmy się na spotkaniu modlitewnym u stóp NMP – Królowej Polski na Jasnej Górze aby przeprosić , błagać o wstawiennictwoi polecać … nasze problemy , wzloty , upadki , bliskich , przyjaciół i naszych Dawców i Rodzin oraz personel medyczny wszystkich klinik dokonującychzabiegi transplantacji narządów .Spotkanie odbyło się w dniu 23 września 2021 roku na Jasnej Górze – w pięknyjesienny dzień .Od godziny 15:00 w Sali Różańcowej klasztoru odbyło się nasz spotkanie ,rozmowy , spotkania po latach , wspomnienia i odnowienie znajomości .Niespodzianką bardzo miłą było przybycie grupy pątników z kapłanem z Kurpi ,którzy razem z nami odmówili Różaniec Święty – Dziękujemy !Po licznych rozmowach , wspomnieniach zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie/ nie wszyscy uczestnicy / - kto był i miał na to ochotę .Było nas około 54 osoby , w tym 32 osoby po przeszczepieniu narządówz różnych i dalekich stron Polski .Nasze spotkanie duchowo i czynnie wspierał Ojciec Leszek S. -Kapelan z SCCS wZabrzu . Wystrój sali , atmosfera duchowo przygotowała nas do spotkania wKaplicy NMP …. w bliskości Cudownego Obrazu .Msza o godzinie 16:45 – koncelebrował Ojciec Lesze i Ojciec Dominik – paulinbędący na misji w Afryce .Kazanie Ojca Leszka …. to historia walki z cierpieniem i chorobami na podstawieżycia i działalności św, Ojca Pio o św. Kamila w nawiązaniu do czasówterażniejszych . Cudowna słowa i nauka dla nas …. .Czytanie oraz Modlitwę Wiernych odczytał MIŁOSZ – wnuczek jednego zuczestników spotkania .Na koniec błogosławieństwo i …………….. do spotkania za rok .Podziękowanie za cudownie odprawioną mszę złożyłem w zakrystii CudownegoObrazu Ojcu Leszkowi i Ojcu Kustoszowi za przygotowanie i zapewnienie Nambezpieczeństwa i duchowej uczty w tym dniu .

image000004.jpgpielgrzymka20210923_163229.jpg652043248.jpgimage000002.jpgIMG_20210923_145534.jpgimage000001.jpgimage000000_02.jpg

Zdjęcia Krzysztofa M. - za zgodą autora na publikację . Dziękuję .Sławomir RotengruberZarząd Koła Zabrze

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

800px Czstochowa Jasna Gra Gate 01Zarząd Koła Zabrze Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Profesora Zbigniewa Religi zaprasza na coroczną Pielgrzymkę dziękczynno - błagalną pacjentów po przeszczepach narządów, bliskich , przyjaciół , znajomych , personel medyczny , ludzi przyjaznych nam oraz  Rodziny Dawców.
Spotkanie w dniu  23 września 2021 r / czwartek /. Msza transmitowana w internecie na stronie http://.jasnagora.pl/ wydarzenia / 

pogram Pielgrzymki :

- spotkanie integracyjno - modlitewne w Sali Różańcowej od godziny 15:00   / spotkania , rozmowy , wspólne odmówienie Różańca /

- msza święta przed Cudownym Obrazem NMP w Kaplicy o godzinie 16:45   /msza koncelebrowana przez Kapelana SCCS i Ojców Paulinów /

- po mszy krótkie spotkanie w zakrystii Kaplicy Cudownego Obrazu z kapelanami odprawiającymi mszę, błogosławieństwo grupy, krótkie rozmowy, zdjęcia ...

- zakończenie pielgrzymki ok. 17:45 i  spotkania indywidualne wg. potrzeb uczestników.

Zarząd koła Zabrze .

Uwagi dla uczestników :

1. Pielgrzymka ma charakter indywidualny
2. W związku z koniecznością przestrzegania reżimu sanitarnego w stanie epidemii na terenie Klasztoru oraz obszaru województwa śląskiego , zarząd Koła Zabrze prosi uczestników o zachowanie zasad bezpieczeństwa  epidemiologicznego , zachowanie dystansu społecznego , maseczki . dezynfekcja rąk itd.
3. Dostosować się do wszelkich wskazówek władz Klasztoru i organizatorów.
4. Na wypadek ewentualnego zakażenia uczestnik nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec organizatorów spotkania oraz władz kościelnych .

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
files/SPRAWOZDANIA/2020-2021/ZABRZE/PLAN_2021.pdf

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

files/SPRAWOZDANIA/2020-2021/ZABRZE/WYBORY_21_sowo.pdf

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Koło Zabrze Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Profesora Zbigniewa Religi informuje, że na zebraniu ZG ( sprawozdanie z zebrania załacznik ) w dniu 24/04/2021 r. w trybie zdalnym podjęto uchwałę ( załacznik ) o:

  1. Przedłużeniu kadencji zarządów Kół i ZG,
  2. przeprowadzeniu głosowania hybrydowego (bezpośredniego, zdalnego i korespondencyjnego) nad bilansem Stowarzyszenia
  3. odwołaniu Walnego zjazdu  w Sulejowie i organizacji roboczego spotkania konsultacyjnego Członków STS w dniu 12 czerwca 2021r.

Wystosowano zaproszenie do członków Stowarzyszenia na robocze spotkanie konsultacyjne. ( załacznik )

>> Prosimy o zapoznanie się z bilansem i sprawozdaniem Koła Zabrze  za rok 2020 << 
Koło Zabrze  Stowarzyszenia Transplantacji Serca udostępnia bilans i sprawozdanie za rok 2020 ( załącznik ) oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ( załacznik )
 

Według regulaminu ZG bilanse i sprawozdania Kół zostały udostępnione do sprawdzenia przedstawicielom ZG . Głosowanie nad bilansem i sprawozdaniem  OPP zostanie przeprowadzone tak jak w roku poprzednim. 

  • Zarządzeniem Zarządu Głównego została powołana Komisja Skrutacyjna w celu nadzoru nad głosowaniem. 
  • Głosowanie bezpośrednie /osobiste wśród obecnych członków odbędzie się 12 czerwca 2021
  • Głosowanie korespondencyjne wysłane listownie
  • Głosowanie poprzez formularz głosowania nad Sprawozdaniem i Bilansem 2020. - aktywny od 1 czerwca
  • Głosowanie zostanie zakończone 25 czerwca