A A A

Aktualności

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Rozpoczynamy program dla Szkół noszacych imię Profesora Zbigniewa Religi. Konkurs/nagroda ma na celu utrzymanie pamięci pokoleniowej między młodzieżą szkoły a instytucjami reprezentującymi ochronę zdrowia, oraz organizacjami historycznie związanymi z środowiskami lekarzy i pacjentów promujących transplantologię oraz zdrowie publiczne, utrzymanie kontaktów z Rodziną prof. Zbigniewa Religi, dostarczenie dodatkowych motywacji do zdobywania wiedzy na temat nowoczesnych metod leczenia, aktywizowanie młodzieży do pracy na rzecz społeczności szkolnej.ScreenHunter 207 Jan. 18 09.24

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Loading...

Cel programu

Celem realizacji programu pilotażowego jest w szczególności:

 1. Poprawa jakości diagnostyki i leczenia kardiologicznego
 2. Ocena organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej na terenie województwa mazowieckiego
 3. Zasadność oraz skuteczność funkcjonowania modelu opartego na sieci ośrodków kardiologicznych
 4. Podział kompetencji pomiędzy Ośrodki prowadzące diagnostykę i leczenie kardiologiczne na różnych poziomach referencyjnych działających w ramach umów NFZ
 5. Lepsze wykorzystanie możliwości Ośrodków kardiologicznych, opartych na potencjale sprzętowym i doświadczonych zasobach kadrowych

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Odbyło się kolejne spotkanie zarządu Głównego STS  sprawozdanie 

plan zebrania:

 • Zakończenie roku podsumowanie i życzenia dla członków ; karty pocztowe
 • Konkurs dla szkół
 • Organizacja spotkania w czerwcu
 • Wolne wnioski i sprawy bieżące: 1%, opłaty, inne

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Hasło na 2021

ScreenHunter 198 Sep. 24 18.54

Idea Światowego Dnia Serca -
Światowy Dzień Serca (World Heart Day) to coroczne święto poświęcone promocji zdrowego stylu życia i zapobieganiu chorobom układu krążenia. Idea tego święta powstała pod koniec lat 90. ubiegłego wieku z inicjatywy ówczesnego Prezesa Światowej Federacji Serca (World Heart Federation) – profesora Antonio Bayes de Luna.
Profesor Antonio Bayes de Luna znany jest ze swojej działalności na rzecz walki z chorobami sercowo-naczyniowymi, zwłaszcza w krajach rozwijających się. O planach zorganizowania Światowego Dnia Serca profesor Bayes de Luna informował prezesów narodowych towarzystw kardiologicznych, przewodniczących fundacji kardiologicznych oraz członków Światowej Federacji Serca w oficjalnym liście już w 1998 r. Ostatecznie datę pierwszego Światowego Dnia Serca ustalono na 24 września 2000 r., a każdy kolejny miał być obchodzony w ostatnią niedzielę września.
W liście z 19 lipca 1999 r. adresowanym do prof. Witolda Rużyłło, ówczesnego Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, czytamy m.in., że celem pierwszych obchodów Światowego Dnia Serca w 2000 roku miało być zwrócenie uwagi na globalny problem jaki stanowią choroby sercowo-naczyniowe oraz promocja aktywnego stylu życia. Hasło przewodnie brzmiało „I love my heart – Let it beat!” (Kocham swoje serce – niech bije!).
Zamierzeniem organizatorów było, by Światowy Dzień Serca stał się szczególną okazją do upowszechniania wśród społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowia, różnych instytucji i władz podstawowej wiedzy o chorobach serca i naczyń oraz o możliwościach ich leczenia i profilaktyki poprzez promowanie zdrowego stylu życia.
Obchody Światowego Dnia Serca odbywają się z udziałem WHO, UNESCO i UNICEF.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Odbyło się kolejne spotkanie zarządu Głównego STS omówiono propozycje spotkań sprawozdawczo wyborczych kół i ogólnego wnioski i uchwała w załącznikach  sprawozdanie  i uchwały 

plan zebrania:

 1. Przedstawienie kandydata na Członka Honorowego Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. prof. Zbigniewa Religi.
 2. Podsumowanie działalności ZG i Kół.
 3. Zamierzenia na pozostałą część roku.
 4. Zamierzenia  na 2022 rok.
 5. Wolne wnioski i sprawy bieżące: 1%, opłaty, inne.