A A A
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Do  Członków Warszawskiego Koła  Stowarzyszenia Transplantacji Serca.

Informujemy Państwa że:

W dniach 9-10-11 czerwca 2017r  w Ośrodku Wypoczynkowym „Dresso” k/ Sulejowa  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła-Warszawa  połączone z XVIII Spotkaniem Integracyjnym.

Po przyjeździe do ośrodka DRESSO i zakwaterowaniu uczestników Zebrania, odbyło sie wieczorne spotkanie koleżeńskie przy grilu i muzyce. następnego dnia w godzinach przedpołudniowych spedzilismy czas na konsultacjach medycznych po południu odbyły się

Walne  Zebranie  Członków  Koła-Warszawa Stowarzyszenia Transplantacji Serca 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca.
                                        

W części medycznej problemy dotycząc leków immunosupresyjnych omawiały, Pani  dr  Małgorzata Sobieszczańska-Małek  oraz  Pani dr  Małgorzata Karczmarz.

      W dalszej części Spotkania zgodnie z tradycją przyjęci zostali nowi członkowie Koła-Warszawa   kol. Józef  Maślanka i Artur Połoński którym wręczono znaczki STS oraz książki od sponsora wyd. „ZNAK”oraz sportowe kurtki STS

       Mieliśmy  dwóch  Jubilatów : 15 lat -  Kazimierz Mikołajczyk

                                                          15 lat    Andrzej Szklarski

       otrzymali srebrne odznaki, dyplomy i książki od wydawnictwa „ZNAK”

               W związku z upływem  trzyletniej  kadencji  Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej w dniu  10.06.2017  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  Członków Koła-Warszaw     Zebranie odbyło się w drugim terminie            

     Udział wzięło 26  członków w tym  16   po przeszczepie.

Zebraniu  przewodniczył     Wojciech  Skubiszak     Protokólant -  Maria Tabaczyńska.W czerwcu upływała trzyletnia  kadencja Zarządu Koła.  Zarząd przedstawił  sprawozdanie     za okres kadencji.  Udzielono absolutorium  ustępującemu Zarządowi. Odbyły się wybory do Zarządu Koła  oraz  Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję

     Członkowie Koła podjęli Uchwałę dotyczącą  pomocy finansowej  osobom po przeszczepie.

      W tym samym dniu odbyło się  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca.

Uchwałą Walnego Zebrania  STS z dnia 10.06.2017r  ustalono roczną składkę członkowską na kwotę 60 zł, która bedzie obowiązywać od 1 stycznia 2018r.

Zapraszamy Państwa  na  Spotkanie Opłatkowe w dniu  15 grudnia 2017r.  godz.15  w restauracji „Karczma Sielanka” Krawiecka 1w  Aninie na skrzyżowaniu Bronisława Czecha

      Postanowiono, że  udział w Spotkaniu  Opłatkowym  jest bezpłatny  dla członków Koła

                                  pacjentów po przeszczepie serca

      Osoba  towarzysząca  będąca  członkiem  Koła  wnosi opłatę     50,00zł

 

      Osoba  nie będąca  członkiem Koła wnosi  pełną opłatę          100,00zł

 

  

                Zgłoszenia  do 10.XII.2017r     nr tel. 501-788-739   Hanna Jesionowska

 

   

 

       Skład  Zarządu STS-Koło-Warszawa wybranego w dniu 10.062006r na Walnym Zebraniu

       Członków Koła :

   

1.      Prezes  -          Hanna Jesionowska

2.      Wiceprezes -  Janina Broniarek

3.      Sekretarz  -    Maria  Tabaczyńska

4.      Skarbnik -     Barbara  Jędrychowska

5.      Członek         Anna Jurlewicz

6.      Koordynator ds. medycznych -   dr Małgorzata Karczmarz

 

            Komisja  Rewizyjna:

          

             1  Przewodnicząca   -   Anna Prusinowska

             2   Sekretarz             -   Kazimierz  Mikołajczyk

             3  Członek                  - Marek  Szlich

      

 

 

                                                                                                         

                                                                                                       Prezes Koła- Warszawa

                                                                                                                Hanna Jesionowska      

 

      Warszawa   dnia  14.XI.2017r