Darmowe rozliczenie PIT we współpracy z  Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu  PITax.pl  dla OPP
 
Sponsorzy
Odeszli

Forum
Linki
A A A

Aktualności

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Otrzymaliśmy zaproszenie do wypełnienia ankiety na temat "samopoczucia" po przeszczepieniu. Ankieta adresowana jest do osób po transplantacji serca lub osób oczekujących na przeszczepienie. Ankieta jest częścią pracy magisterskiej Pani Wiktorii, studentki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pani Wiktoria jest mieszkanką Zabrza. Tytuł pracy: „Ocena jakości życia pacjentów po przeszczepie serca”. Ankieta jest anonimowa. Ankietę można wypełnić pod adresem https://forms.gle/KszxwcbAyRLVY4Zs9 , lub ze strony internetowej Stowarzyszenia. W czerwcu po zakończeniu pracy będziemy się mogli zapoznać z wynikami badań.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Jak corocznie w czwarty czwartek września spotkaliśmy się na corocznej Pielgrzymce pacjentów po przeszczepach , naszych Rodzin , bliskich , przyjaciół , osób nam towarzyszących oraz rodzin dawców i personelu medycznego. Spotkanie odbyło się w dniu 24 września 2020 r / czwartek / , towarzyszyła nam cudowna acz jesienna pogoda. Spotkaliśmy się już na dziedzińcu klasztoru, następnie w Sali Różańcowej - godzina 15:00. Po serdecznych osobistych powitaniach,  przywitałem wszystkich przybyłych oraz osoby oglądające transmisję on-line w Internecie. Wszystko podyktowane było zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników z powodu pandemii COWID-19 na terenie kraju i regionu. Było nas w sumie 15 osób , w tym 8 osób po przeszczepach narządów . Obecnych widać na zdjęciu ale nie wszystkich /szkoda/. Po powitaniach KAPELAN SCCS - Ojciec Leszek S . w towarzystwie kleryka Josepha Michela RAKOTONJANAHARY z Madagaskaru domówili /kleryk Michel/ z nami Różaniec Święty . Cudowna atmosfera i oprawa Sali nastroiła nas i przygotowała duchowo do czekającej mszy przed Cudownym Obrazem - 16:45 .

Od Ojca Leszka i kleryka Michela otrzymaliśmy Krzyżyki św. KAMILA oraz broszurkę Nowenna do Matki Bożej - Uzdrowienie Chorych I ŚWIĘTEGO KAMILA Patrona Chorych . Dziękujemy . Spotkanie nasze zaszczyciła koleżanka z Częstochowy , która miała przeszczep w Aninie i bardzo chciała spotkać się z nami. To miłe - w Internecie znalazła informację o naszym spotkaniu. Można? Można.
Spotkanie w Kaplicy - o godzinie 16:45 początek mszy koncelebrowanej przez OJCA LESZKA  i kleryka Michela jako asysty . Cudowne kazanie Ojca Leszka - to uczta słowna  o sercu MATKI ,obchodach Święta Pielęgniarek i Położnych i przekaz dla nieobecnych w tym miejscu , ale duchowo z nami / Internet /. Modlitwę Wiernych odczytał MIŁOSZ , mój wnuczek / zdjęcie / . Nastrój Kaplicy , bliskość Cudownego Obrazu .... to jedyna i niesamowite przeżycie dające nam wiarę i siły do dalszej walki z przeciwnościami losu oraz walki ze skutkami chorób , jakie nas spotykają. Po mszy spotkanie z zakrystii Cudownego Obrazu i podziękowanie za odprawienie cudownej mszy oraz uczestnictwo w naszej PIELGRZYMCE. Dziękujemy Ojcze Leszku i kleryku Michelu . Dla mnie to była bardzo miła niespodzianka i zaszczyt ze strony Kapelana i Jego Kleryka za uczestniczenie i dobre słowo - tego nam potrzeba . DZIĘKUJEMY.
Do spotkania za rok w tym samym miejscu lecz w szerszym gronie jak PAN POZWOLI.
Dziękuję szczególnie tym z daleka - Żary , Warszawa , Łódź ..... i oglądającym w Internecie.
Dziękuję Ojcu Kustoszowi Jasnej Góry za organizację i przygotowanie wszystkiego tego , aby nam było bezpiecznie na terenie KLASZTORU. Bóg zapłać Ojcze KUSTOSZU.

Sławomir Rotengruber
Prezes Zarządu Koła Zabrze 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W czerwcu 2020 kończymy kolejny rok obrachunkowy oraz publikujemy sprawozdania merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia Transplantacji Serca.  W szczególnych okolicznościach związanych z ograniczeniami spotkań  przeprowadziliśmy w ustawowym terminie głosowanie elektronicznie oraz korespondencyjne . Z zastosowaniem wideo i telekonferencji ZG STS odbył spotkania i głosowania nad koniecznymi uchwałami. Do 15 lipca sprawozdania zostaną umieszczone w bazie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Dziękujemy wszystkim którzy oddali głos w zatwierdzeniu bilansu. Uchwałę, Komunikat Komisji Skrutacyjnej oraz wyniki głosowania  publikujemy w załączniku.   

Dziękujemy wszystkim Członkom Stowarzyszenia Transplantacji Serca za aktywny udział w promowaniu działań prozdrowotnych 2019/2020. Dziękujemy wszystkim Koleżankom i Kolegom po transplantacjach nie zrzeszonych w STS za uczestnictwo w spotkaniach,  imprezach sportowych i innych działaniach społecznych zwiększających wiedzę o przeszczepieniu narządów. Dziękujemy za życzenia za okazji 30-lecia Stowarzyszenia

Zarząd Główny Stowarzyszenia Transplantacji Serca udostępnia sprawozdanie oraz bilans za rok 2019 (załącznik)
W sekcji sprawozdania zostało umieszczone także sprawozdanie i opinia Komisji Rewizyjnej ( załącznik )

 

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

>> Prosimy o zapoznanie się z bilansem i sprawozdaniem ZG STS za rok 2019 <<

Zarząd Główny Stowarzyszenia Transplantacji Serca udostępnia sprawozdanie oraz bilans za rok 2019 ( załącznik )
W sekcji sprawozdania zostało umieszczone także sprawozdanie i opinia Komisji Rewizyjnej (załącznik )

W dodatkowych załącznikach zmiany w Regulaminie Zarządu Głównego oraz Uchwały i Zarządzenia związane z zaistnieniem  zdarzeń o charakterze losowym, wystąpienia zagrożeń zdrowotnych dla członków STS lub spowodowanych zmianami prawa w Polsce. (załączniki -  regulamin1 , protokół 2 )

 • Zasady głosowania w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych zostały opracowane przez ZG STS oraz przedstawione członkom na stronach WWW i poprzez osobisty kontakt Prezesów Kół.
 • Zarządzeniem Zarządu Głównego została powołana Komisja Skrutacyjna w celu nadzoru nad głosowaniem.( załącznik )
 • Został uruchomiony także formularz głosowania nad Sprawozdaniem i Bilansem 2019. Głosowanie korespondencyjne  zostanie zakończone 22 czerwca

 

wyciąg z regulaminu: 

Kompetencje i działania Zarządu Głównego oraz członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca im prof. Zbigniewa Religi w przypadku zdarzeń o charakterze losowym, wystąpienia zagrożeń zdrowotnych dla członków STS lub spowodowanych zmianami prawa w Polsce.

W przypadku odwołania Walnych Zebrań  ale konieczności podjęcia decyzji Statutowej, związanej z zatwierdzeniem sprawozdania i bilansu rocznego wymaganej przez instytucje  kontrolne OPP, Zarząd Główny zarządza przeprowadzenie głosowania Członków w możliwy sposób:

 1. głosowanie poprzez SMS, przez formularz elektroniczny strony  www.sts-zg.pl  , e-mail lub listowne
  1. dla mających tel. (telefon z mozliwością odbierania SMS) przygotowanie dwóch SMS z:  1 wytłumaczeniem powodu głosowania i linkiem do bilansu,  2 głosowaniem; tak, nie, wstrzymuje się
  2. formularz głosowania na specjalnej stronie www
  3. dla posiadających mail: wysłanie bilansu e-mailem i głosowaniem, tak, nie,  wstrzymuje się
  4. dla osób bez ww. możliwości - listownie z kopertą i  znaczkiem zwrotnym
 2. głosowanie trwa tydzień w terminie wymaganym ustawowo
 3. głosowanie sprawdza Komisja Skrutacyjna powołana przez Zarząd Główny

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Komunikat Zarządu Głównego Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Profesora Zbigniewa Religi

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, związanym z korona wirusem biorąc pod uwagę dobro Członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca im prof. Zbigniewa Religi (STS) odwołujemy Walne Zebrania Członków Kół oraz Ogólne Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków STS. Stosowna uchwała została podjęta w wyniku głosowania poprzez formularz elektroniczny. Do końca kwietnia zostaną podjęte uchwały podające nowe terminy Walnych Zebrań Członków STS.

Jarosław Cyrynger, Prezes ZG STS

Wiele stowarzyszeń ma trudności z przeprowadzeniem zaplanowanych już walnych zjazdów, stosując się do zalecenia, żeby ograniczać spotkania i nikogo niepotrzebnie nie narażać. W szczególnej sytuacji i z uwagi na kończące się kadencje Zarządów Kół i ZG STS wprowadzamy w życie rozwiązanie, które po wygaśnięciu mandatów dotychczasowych zarządów przekazuje funkcje kierowania i nadzoru nad Stowarzyszeniem - Pełnomocnikowi ZG. Pełnomocnik jest wybierany do reprezentowania Stowarzyszenia (na czas pozostawania Stowarzyszenia bez zarządu). Pełnomocnictwo nie wygasa wraz z odejściem Zarządu, który go udzielił. Wyboru Pełnomocnika dokona ZG na drodze głosowania z zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną kandydatur .

Informujemy że zakończono prace nad przygotowaniem bilansu,  który zostanie podpisany elektronicznie w ustawowym terminie. 

 

Koło Zabrze

W związku z ogłoszonym przez GIS i KPRM wraz z  Ministerstwem Zdrowia stanu zagrożenia biologicznego kraju informujemy członków stowarzyszenia o czasowym odwołaniu planowanych spotkań i imprez z powodu pandemii wirusa COVID- 19 .  Ponadto obowiązuje ZAKAZ zgromadzeń i spotkań osób w ilości ponad 2 osób.Dotyczy to również planowanego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Koła Zabrze - miesiąc maj 2020 r.

Zarząd Koła Zabrze
Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Profesora Zbigniewa Religi

Koło Warszawa

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVI-19 Zarząd Koła Warszawa odwołuje Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła Warszawa  w dn.30-31maja 2020r.

Zarząd Koła Warszawa
Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Profesora Zbigniewa Religi

 

Odbyło sie kolejne zebranie Zarządu Głównego z udziałem Prezesów Kół oraz przedstawiciela Komisji Rewizyjnej.
Poruszone tematy związane z zakończeniem kadencji podsumowaniem i zebraniami Stowarzyszenia. Protokół

Prezesi zgłosili następujace miejsca i terminy spotkań.  

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze  Koła Zabrze  
16.maja.2020 r godz. 11. 00
Miejsce:Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu - Kazimierza Brodzińskiego 4, 41-800 Zabrze

https://www.facebook.com/copzabrze

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Koła Warszawa  + Spotkanie Integracyjne 
30-31 maja 2020 r 
miejsce w trakcie ustalania i zostanie podane w osobnym komunikacie

Walne Ogólne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca  + Spotkanie Integracyjne 
27-28 czerwca 2020 r. godz. 14.00 
Kopalnia Guido lub Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy INNOWACJA   - Zabrze

Komunikaty zostaną rozesłane w terminie  statutowym